המערכת מפעילה סינון רובוטי הפעולה תימשך כמספר שניות -   -  -  -המערכת מזהה קצת חלודה האם יש לך חריקות מדי פעם